Steun ons in gebed

Wij geloven dat God gebeden hoort en verhoort.
Door gebed kunnen onmogelijke dingen mogelijk worden.
Wij zouden het enorm waarderen als je ons wilt ondersteunen met je gebed.

Je kunt onder andere voor de volgende gebedspunten bidden:

 Dat God Zijn visie en richting aan ons bekend maakt.
Dat God nieuwe deuren opent om meer mensen te bereiken.
 Dat we in liefde zullen wandelen en tot zegen zullen zijn.

Steun ons financieel


Youth Events is volledig afhankelijk van giften. Youth Events is voor de belastingdienst ANBI erkend en dit betekent dat de giften aftrekbaar zijn. Steun Youth Events en help ons om het verschil te maken in levens van jongeren en hen toe te rusten door het evangelie van Jezus Christus.

Je kunt ons steunen door een gift over te maken naar:
NL28RABO0134476859 t.n.v. Stichting Woord voor Waddinxveen.

Of via de link.