Onze visie

‘’ Het toerusten van alle jonge christenen in het groene hart.
Opdat ze aangevuurd mogen worden om andere te vertellen over Jezus en in diepe verbondenheid mogen leven met Hem, en elkaar. ’’

De pijlers van Youthevents

Jezus is de centrale boodschap in de Bijbel en binnen Youth Events. Hij staat in het middelpunt.

We ontvangen liefde en genade van God, deze delen wij weer uit.

Groeien in geloof kunnen we niet alleen. Door het aangaan van nieuwe vriendschappen en onderlinge relaties, helpen wij elkaar te groeien in geloof. We hebben elkaar lief, zoals God ons heeft lief gehad.

Onze verlangens

‘’ Ons verlangen is jonge christenen samen te brengen om hen te inspireren en activeren in hun dagelijks leven met God. ’’

We verlangen naar Gods aanwezigheid.
We verlangen in groei naar Jezus.
We verlangen er naar om impact te hebben in de omgeving.
We verlangen naar het bouwen aan onderlinge relaties, om elkaar te helpen groeien in geloof.