Jezus is de centrale boodschap in de Bijbel en binnen Youth Events. Hij staat in het middelpunt.

We ontvangen liefde en genade van God,
deze delen wij weer uit.

Groeien in geloof kunnen we niet alleen.
Door het aangaan van nieuwe vriendschappen en onderlinge relaties, helpen wij elkaar te groeien in geloof. We hebben elkaar lief, zoals God ons heeft lief gehad.

CONTACT